Počítačový kurz MS EXCEL

 

EXCEL- veľmi často využívaný v zamestnaní aj podnikaní. Je súčasťou kancelárskeho balika MS Office

Používa sa na spracovanie väčšieho množstva vzájomne prepojených číselných údajov, s ktorými je potrebné robiť výpočty, spracovanie, triedenie, vyberať podľa určitých podmienok, zobrazovať grafický výstup. Využíva sa najmä na ekonomické a technické výpočty (rozpočty, návrhy, finančné analýzy, štatistické prehľady, skladové hospodárstvo, spracovanie laboratórnych meraní ...). Excel umožňuje vytvárať a upravovať tabuľky obsahujúce čísla, texty, vzorce a iné údaje

Čo sa naučíte:

 • Spustenie tabuľkového kalkulátora, princíp práce s ním a úprava zákl. nastavení
 • Vytvorenie, uloženie, zatvorenie tabuľky a práca s viacerými tabuľkami súčasne
 • Vkladanie, výber, kopírovanie, presúvanie, mazanie a vyhľadávanie obsahu bunky tabuľky
 • Využívanie vzorcov a funkcií
 • Formátovanie obsahu buniek - čísel, textu
 • Formátovanie tabuľky ako celku, pravopis, hlavičky, päty
 • Vkladanie objektov do tabuľky, automatická tvorba diagramov a grafov z dát tabuľky
 • Kontingenčné tabuľky
 • zložitejšie funkcie
 • základná práca s makrami
 • Príprava dokumentov pre tlač, transformácia dokumentov do iného prostredia

Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby.